Zimu i snijeg volimo jedino kada putujemo, zato zimi za Vas izdvajamo samo najbolje destinacije koje vrijedi posjetiti:

Zimovanje u Austriji

Beč i Graz (jednodnevna i dvodnevna ponuda)

Zimovanje u Mađarskoj

Budimpešta i Pečuh (jednodnevna i dvodnevna ponuda)

Zimovanje u Rumuniji

Temišvar (jednodnevna ponuda)

Zimovanje u Sloveniji

Ljubljana i Bled (jednodnevna ponuda)

Zimovanje u Hrvatskoj

Zagreb i Osijek (jednodnevna ponuda)

Zimovanje u Srbiji

Zlatibor, Novi Sad, Beograd, Novi Pazar (jednodnevna i dvodnevna ponuda)

Zimovanje u Bosni i Hercegovini

Travnik, Vlašić, Sarajevo, Jahorina, Trebević, Bjelašnica (jednodnevna ponuda – svaki vikend)