PARIZ + POSJETA STRASBOURGU I MINHENU

𝙳𝙰𝚃𝚄𝙼: 30.04. – 06.05.2024. 4 𝙽𝙾Ć𝙴𝙽𝙹𝙰 𝚂𝙰 𝙳𝙾𝚁𝚄Č𝙺𝙾𝙼 𝙲𝙸𝙹𝙴𝙽𝙰: 585,00 ᏦᎷ. POLASCI TUZLA, LUKAVAC, GRAČANICA, DOBOJ ISTOK, DOBOJ, MAGLAJ, SREBRENIK, GRADAČAC, SARAJEVO, ZENICA U CIJENU…

OHRID + SKOPJE (2 NOĆENJA SA DORUČKOM U HOTELU 3*)

𝟸 𝙽𝙾Ć𝙴𝙽𝙹𝙰 𝚂𝙰 𝙳𝙾𝚁𝚄Č𝙺𝙾𝙼 𝚄 𝙷𝙾𝚃𝙴𝙻𝚄 𝟹* 𝙳𝙰𝚃𝚄𝙼: 𝟎𝟕.𝟎𝟑. – 𝟏𝟎.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟒. 𝙲𝙸𝙹𝙴𝙽𝙰: 𝟮𝟳𝟱,𝟬𝟬 ᏦᎷ POLASCI – MAGLAJ – h/ B.P. “Sjaj”.– DOBOJ – h/ B.P.…

BEČ + PARNDORF (SHOPPING) – 1 NOĆENJE SA DORUČKOM U HOTELU 3*

𝟷 𝙽𝙾Ć𝙴𝙽𝙹𝙴 𝚂𝙰 𝙳𝙾𝚁𝚄Č𝙺𝙾𝙼 𝚄 𝙷𝙾𝚃𝙴𝙻𝚄 𝟹* 𝙳𝙰𝚃𝚄𝙼: 𝟎𝟏.𝟎𝟑. – 𝟎𝟑.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟒. (𝘱𝘰𝘭𝘢𝘻𝘢𝘬 𝘱𝘦𝘵𝘢𝘬 𝘯𝘢 𝘴𝘶𝘣𝘰𝘵𝘶) 𝙲𝙸𝙹𝙴𝙽𝙰: 𝟭𝟵𝟱,𝟬𝟬 ᏦᎷ POLASCI – GRAČANICA – 21:00h– DOBOJ ISTOK…